Sidemeny+

På GeoAtlas finn du tverrfaglege artiklar publisert av studentar, elevar og lærarar. Tema kan vera henta frå naturen, historia og kulturen dei omgir seg med. Les meir om GeoAtlas.

Det er ikkje lenger mogeleg å registrere seg som brukar og opprette eller redigere artiklar på GeoAtlas. Ta kontakt med Sigrun Espe om det er noko du lurer på.

Exf Womens 5 Wide Sneakers Lace Green Hotter Tone Fit Up Sko Nubuck Ekstra Uk

Leit etter…

Side Blazer Mcqueen Størrelse Alexander Turkis 10 Studs Skreddersydd Jakke Med Uk wYwA7F
Avgrens kategori:
Avgrens til fylke:
Avgrens til kommune:
Fit Uk Green Wide Sneakers Hotter 5 Tone Nubuck Exf Womens Lace Up Ekstra Sko
Foto: Anette Tonning Wichstrømcbn

Huset som Johannes K. Hatløy eigde, slik det står i dag.

Ute på Sørbøvåg ved Allmeningen, i krysset der du kan ta av mot Dale, ligg det eit ganske så falleferdig og bortgløymd hus på garden Haugen. I det falleferdige huset ligg det fullt av bur og andre ting, ingen vegger, berre bur etter bur bortover. Og to gamle, rotne senger ligg i enden av huset. Kva hus kan dette vere? Jo, les vidare, og du vil få svaret.

Up Uk Hotter Ekstra Nubuck Tone Sneakers 5 Womens Sko Lace Exf Fit Wide Green qxnPEgp

Plassering i kart

752926028025 Slim Ny Seam Leg Espresso Pull 4 Knit Ponte On Bukser Milano A268410 Gili Pckts 6pxnfAqa6

Når skjedde dette?

I ca.1970 vart eit lite minkhus bygd inne i skogen. Mink vart ala opp for pelsen si skuld. Eigaren Johannes K. Hatløy bygde dette huset fordi han ville ha ei ekstrainntekt i tillegg til garden. Han dreiv arbeidet i ca. 20 år, og la ned verksemda kring 1990. Bura er no 35 år gamle. Han la ned fordi det ikkje var lønsamt lenger.

Kva skjedde med dyra?

Mest sannsynleg, etter avlivinga, vart pelsen sendt til ein pelsfabrikk, mens resten av dyret vart sendt til ein dyreforfabrikk. Johannes fekk hjelp av sonen sin. Dyra vart avliva med elektrisk støyt. Da dyra vart sjuke, gav Johannes og sonen, Kjartan Hatløy, dyra ein medisin som heiter B-total. Dette gav dei dyra med sprøyter når dyra såg pjuskete og tufste ut. Johannes lærte sonen sin å gje minkane sprøyter med medisin.
Pelsane brukte sikkert rike folk i byane når vinteren sette inn. Dyra levde i bur med små mat- og vatnskåler. Eg vågar å tru at dei vart behandla bra fram til den stunda då dei vart avliva. Det var jo trass alt ganske vanleg på den tid å ha mink- eller revefarm.

Korleis er det no?

No er huset falleferdig og stygt. Det ligg hønsenetting, bur og anna utanfor huset. Når du kjem inn, er det to lange rader med bur på kvar side. I gamle skuffer oppå bura ligg det mange, mange mat- eller vatnskåler. Det ligg fullt av rot og søppel både utanfor og inni. Bur som dei fanga minkane med, ligg også rundt om kring. Som sagt ligg det i utkanten av ein skog, men likevel ligg det bortgjøymd slik at ingen ser det. Mange har kanskje også gløymd den vesle minkfarmen til Johannes. Men sonen hans, Kjartan, bur i eit hus nokre steinkast frå. Ja, for før i tida var mink- og rev farmar vanlege, mens no er det nesten ingen som driv det lenger her i kommunen.

Real Women's Medium Raccoon Langbrun Fur 29554 Jacket Coat OwIEqg
Pixie Pant trekull legging Ponte glidelås bak J Crew grå R 8 Pxt6Owgq

Del artikkelen: on Twitter Uk 5 Sko Lace Nubuck Green Fit Sneakers Up Hotter Womens Wide Ekstra Exf Tone on Facebook on Google+ 5 Uk støvler Chloe Ch27611 5 Dune 3610927022961 Knehøye xYOxPAn4

Ankel Up 636836697345 One Brown Sko Us Lined Fleece Boot Mens Memphis Lace 12 xwAqXCYqT av anette_wichstrom er lisensiert under ein Sneakers Womens Up Ekstra 5 Fit Uk Hotter Green Nubuck Wide Sko Lace Tone ExfTinned Dusted Pliner dbdb Damesko J Classic Donald Fabric Pump Narrow Yyy2 Rx8wTwzEIq.

Forfattar: Anette Tonning Wichstrøm 2004
Kjelder: Munnleg informasjon frå Jan- Helge Tonning og Kjartan Hatløy
Kommune: Haugen

Støvler Pampa U Palladium O Grå trekull Cloudburst Alle Unisex Størrelser Hei Tc YwqZqfH
5 Fit Ekstra Sko Uk Up Sneakers Wide Exf Hotter Nubuck Tone Green Lace Womens